Новини и полезно

Koнник

Koнникът - най-популярното тракийско божество, наречено Херос

Едни от първите паметници, открити в зората на българската археология, са неголемите каменни плочи с релефно изображение на конник, датирани от I-II в.
 
Конникът е представен по време на лов, следван от прислужник, куче или лъв. Преследваното животно най-често е глиган. Има и изображения, в които конникът поднася дарове през олтар, обслужван от забулена жена и пазен от змия, която се вие по клонато дърво. Понякога  на плочите се връща от лов с убит дивеч в ръце. Тези сюжети се срещат в многобройни варианти.
 
Учените днес са единодушни, че конникът е най-популярното тракийско божество, наречено Херос. Плочките били поставяни в светилищата на Херос по време на специален обред. Много често върху тях имало посветителски надпис,. в който поклонник моли божеството за закрила и подкрепа.
 
Тракийският конник бил почитан като бог на лова, на плодородието, на живота и смъртта, като божество, което чува и вижда всичко. Затова го изобразявали с по две или три лица. Као проява на религиозен синкретизъм (сливане в едно) на различни божества, Херос често према образа на Аполон, Асклепий, Дионис, зевс, Арес, Митра и Силван (римско божество на горите и природата). През 4 в. с въвеждането на християнството се слага край на официалното.
 
Източник: http://www.nasamnatam.com/