Новини и полезно

Тракийският орфизъм

Магията на траките - тракийският орфизъм

Орфизмът се формира каро аристократично мистично учение. То е показателно за изконно тракийските световъзприятия, твърде различни от елинските. Орфизмът утвърждава религиозната вяра сред хората, вярата в безсмъртието на душата и в нейното спасение чрез култовите практики. Той инициира всепроизход и единно начало (монархизъм), докато елинската космогония е свързана с представата за Хаоса и многообразието (демократизъм). Затова орфизмът е достъпен само за посветени, а не за всички. Неговите последователи се събират на тайни места, където четат свещените си слова.

Орфическите ритуали пресъздават целия живот на Царя-жрец и полубожество - Дионис Загрей. Защото Царя е начало, среда и край на света. Той е дете на Великата богиня-майка. По време на ранна възраст, както всяко дете, се нуждае от играчки. Това са огледало, зарове, златна ябълка, шишарки, колелце, пумпал, топка и къстче вълна. Такива играчки и до днес се намират по време на археологически разкопки, като са свидетелство за орфически практики сред древното население.

Последователите на орфизма не извършват кръвни жертвоприношения, каквито са много характерни при елините. Освен това се въздържат да ядат месо и яйца. Храмовете-гробници на тракийските царе вероятно служат за техни места за поколение. те вярват,че душата на царя им става безсмъртна, а той самият се превръща в божество след смъртта си. Такива вярвания саъщо са твърде чужди за елините.

След включването на траките към елинския кръг на културно влияние се осъществява синкретизъм (смесване) между вярванията на елини и траки. Дионис Загрей (Орфей) намира своето място в древногръцкия пантеон, където е с много по-маргинално значение и почти неузнаваем. Бог Дионис е божество на лозарството, виното и веселието - нещо отдалечаващо го твърде много от тракийския му контекст. Митът за Орфей, героят отишъл в отвъдния свят в търсене на любимата си Евридика, е тясно свързан с орфическите търсения. Тракийският орфизъм е учение, сближаващо Изтока и Запада чрез мистика и вяра в безсмъртието на човешката душа.

 

Източник: http://iskamdaznam.com