Новини и полезно

древни траки

Древните траки са откриватели на Америка

Най-новите изследвания на историците показват, че в разцвета на тракийската цивилизация, когато нашите предци – древните траки – са обитавали цялото Източно Средиземноморие (Балканите, Мала Азия и Египет), те са се славили като опитни мореплаватели и господари на моретата. Преди 5500 години техните кораби пускат котви в делтата на река Нил. Траките основават първата египетска столица Буто, пренасят в Северен Египет своята писменост, наука, култура и религия и владеят Египет в продължение на 2000 години.
Предполагаме, че именно тогава (преди 3500 – 5500 години), в разцвета на тракийската цивилизация, тракийските кораби са напускали средиземноморския басейн, прекосявали са акваторията на Атлантическия океан и за около 10 дни са достигали бреговете на Америка. (През 1969 г. експедицията на норвежкия изследовател Тур Хейердал извърши подобно плаване, като за една седмица на папирусна лодка пресече Атлантическия океан от бреговете на Мароко до о-в Барбадос).
От Америка пуйката и царевицата са били пренесени от древните траки първоначално в Северен Египет и дълго време са отглеждани само там. И тъй като древнотракийското название на Египет е Мисир, то хората са започнали да наричат със същото име птицата пуйка и растението царевица. Впоследствие пуйката и царевицата, заедно с името им мисир (мисирка), са били разпространени по цяла Тракия и в съседните територии.
Струва ни се, че древните траки пренасят от Америка в своите египетски владения не самата птица пуйка (мисирка), а нейните яйца, които са били излюпени под кокошки, тъй като в някои езици (като например в турския) и до днес пуйката е известна като египетска кокошка (misir tavugu).
Представените от нас материали показват, че Америка не е открита от Христофор Колумб в края на ХV – началото на ХVІ век. Със своите кораби нашите предци – древните траки – са достигали до Америка още преди 3500 – 5500 години. Именно тогава, в разцвета на тракийската цивилизация, те са контактували с американския континент и са пренесли от там мисирката, царевицата, а също и други животни и растения.
Към разглежданата от нас тема има отношение и още един въпрос. Предполагаме, че загадъчната Атлантида, за която споменава Платон (428 – 347 г. преди новата ера), като се позовава на прадядо си Солон, а той  – на египетските жреци,- е част от същата тази Америка, открита от  древните траки  в разцвета на тракийската цивилизация, когато почти 2000 години те са владеели Египет.
Атлантида не е потънала в океана след страшно земетресение, а е залязла тракийска цивилизация, т.е. разпокъсаната Тракия (намираща се в постоянни войни с експанзията на гърците в тракийските територии по цялото Източно Средиземноморие) е била възпрепятствана и е престанала да контактува с Америка и хилядолетия наред не е имало мореплаватели от ранга на тракийските, които да плуват до там. Така постепенно Атлантида (т.е. Америка) потъва в забравата и за нея остават само легендите. А както знаем, в легендите действителността се украсява с чудновати измислици.

 

Източници: http://eklekti.com