Новини и полезно

тракийската култура

Интересни факти за тракийската култура

Историята на траките, които са населявали нашите земи от средата на II хил. пр. Хр. до VI в. сл. Хр., е пропита с мистерии и загадки. За съжаление, до момента учените нямат единодушно мнение по въпроса кога и откъде са дошли те и дали всъщност не са живели винаги в този географски ареал. Древните обитатели заемали територията на север до Карпатите, на изток до Черно море, на запад до р. Вардар, на юг до Егейско море и в Мала Азия. Те били част от индоевропейската етническа група (източник: Уикипедия).

За първи път са споменати от древногръцкия поет Омир в творбите му „Илиада" и „Одисея", които се превръщат в нещо като енциклопедия за античното общество. Етнонимът „траки", с който те са назовавани, има гръцки произход и се интерпретира като див, силен и необуздан. То е общо название за множеството племена от този етнос. Те живеели разделено и носели имената на царски династически фамилии като: Гети, Беси, Одриси, Трибали и др. Стремели се към запазване на независимостта си и образуване на своя отделна държава.

Траките се занимавали със скотовъдство, животновъдство и земеделие.Запазените предмети днес свидетелстват за развитието на занаяти като дървообработване, кожарство, рударство и грънчарство. Тракийците населявали малки селища и обитавали скромни домове. Тъй като войната била неизменна част от живота им, те строили своите жилища в естествено укрепени райони.

Траките развили култ към силите на Природата. Почитали извори, потоци, реки, дървета и гори. Според старогръцкия историк Херодот, траките се прекланяли пред Хермес, Арес, Артемида и Дионис. Един от най-известните митологични образи, който те почитали, е този на Орфей. Той е основател на учението Орфизъм и е известен с дарбата си на музикант. Орфей е човек, който успява да получи безсмъртие. Той е посредник между трите свята: Подземния, където съпровожда душите на мъртвите, Земния, в който се намират живите и Небесния, на който стоят Боговете. 

Траките завещават на идните поколения едно многобройно културно богатство, което успява да впечатли всеки един, докоснал се до него. Митичният полъх от миналото неусетно успява да ни привлече към античните времена и да ни потопи в света на една отдавна приключила епоха.

Източник: http://travel.spisanie.to