Новини и полезно

писмеността на траките

Разкриване на историческите лъжи. Имали ли са писменост траките?

Най-ранната писменост в цял свят не е изобретена в Месопотамия. Или дори страната на пирамидите - Египет. Знаците по керамиката от  градешница, Караново, Хотница и други места предхождат шумерския клинопис и египетските йероглифи с около 1000-2000 години.

Те са ярко свидетелство за невероятните способности на предците ни. Жалко е само, че в миналото съществуваше яростна, дори фантастична съпротива против виждането, че траките не само са имали писменост, но и че са първите хора изобретили буквите.

Създадена и усилено поддържана заблудата е, че дедите ни са заели гръцката азбука при направата на надписите от Ситово, Кьолмен, Езерово, Браничево, Дувалий, Надарци, Самотраки, Гордион, Птерия, Тиана, Даскилеон.

Писмените знаци от тези места са различни и не са копие на която и да е гръцка азбука. Алкидамант определя не кой да е , а тракиецът Орфей като създател на буквите.

Непопулярното твърдение на гръцкия автор е подкрепено от свидетелството на Диодор Сицилийски, който е напълно уверен, че хората, ползвали най-старите букви, са траките Орфей и Лин.

Малцина сънародници знаят за откритието на Петер ван Сусберген, който спомена преди доста време за значителния брой на тракийски лични имена, срещани в минойски и микенски документи. Като пример могат да се посочат Арей, Диза, Питак, Резос, котело.

Доста преди Хаарман и колегите му да открият връзката между Тракия и остров Крит, Владимир Георгиев отбеляза сходството на знаци от ранната критска писменост и тези от Градешница и Караново.

Тези данни показват, че създателите на минойската и вдъхновителите на микенската писменост са нашите деди.

В древността са наричани траки, а в по-нови времена са познати под името българи. Има и други доказателства за това, че без предците ни нито минойската, нито микенската писменост щяха да възникнат.

Източник: Павел Серафимов, http://sparotok.blogspot.bg