Новини и полезно

караджов камък

Караджов камък - тракийското светилище в средни Родопи

Караджов камък е част от всеизвестната триада – Караджов камък, Кръстова гора и Белинташ. Тези три върха олицетворяват съответно света на мъртвите, свете на боговете и света на живите. В пълен противовес на Белинташ – камъкът на познанието, Караджов камък олицетворява един друг, значително по-мрачен свят. 

Караджов камък е част от всеизвестната триада – Караджов камък, Кръстова гора и Белинташ. Тези три върха олицетворяват съответно света на мъртвите, свете на боговете и света на живите. В пълен противовес на Белинташ – камъкът на познанието, Караджов камък олицетворява един друг, значително по-мрачен свят. 

Д-р Христов установява и втори етап на съществуване на светилището, което свързва с присъствието на Римската империя на нашите земи. Това заключение той прави благодарение на нумизматичен материал.

Интересно нещо, което надали ще забележите, без да знаете са ямите издълбани в скалата при изкачването до върха и. Те са към края на процепа към върха му. Това според археолозите били ритуални ями, в които са поставяни дарове за починали тракийци. Намеренят материал подсказва именно това. Намерените големи обеми фрагментирана керамика в подножието на платото, пък може да се свърже с един от най-традиционните ритуали на траките при погребение, а именно тридневните състезания в чест на починалия, придружени с пришества.

На върха на платото също може да забележите ями в скалата разпръснати по цялото протежение на скалата. Тези ями имат много обяснения, някои смятат, че са свързани с отново с полагането на дарове в чест на починалия, други смятат, че са свързани с производството на вино и това са Шарапани. Шарапаните са издълбани в скалата преливници свързани с улеи и там се е обработвало ритуално вино, което е било ползвано в култа към Дионис или както тракийските племена го почитали – Сабазийили Загрей. Двете божества по-късно се сливат в едно – Дионис. Друга теория за тези ями е че в тях са се извършвали жертвопринушения и улеите са се използвали за изтичане на кръвта на жертвеното животно, по която се гадаело и се предсказвали важни моменти от живота и военното дело на племето. Каква е истината надали ще разберем.

Източник: Божествата на траките