Новини и полезно

Делоптес

Делоптес - любимец на майката - земя

    Богът е известен от един декрет, намерен в Пиея, на оргеоните (служителите) на Бендида от II в.пр.Хр., където се споменава заедно с богинята и другите божества. Неговото изображение присъства върху т.нар. Копенхагенски релеф от 329/328 г.пр.Хр., откри също в Пирея. Там Делоптес съвместно с бендида е представен като възрастен брадат мъж, опрян с дясната си ръка на тояга, облечен в дълъг хитон, преметнат през лявото му рамо така, че дясното рамо и част от гърдите остават открити. Двамата огормят централната сцена в цялостаната композиция.

    Главно поради тоягата, която държи, са направени опити той да се изтълкува като Асклепий, т.е. да се оприличи на здравеносния бог, но предложението е било отхвърлено. Наистина, тоягата, на която се подпира фигурата, е белег на Асклепий, но само тя не е достатъчна, за да го докаже.

    Лингвистите тълкуват името Делоптес като "любимец на майката-земя" като богиня или означава "този, който опложда майката-земя" като богиня. Според надпис върху жертвен релеф от о.Самос разкрива, че освен определението бог, Делоптес носи и характеристиката херос.

   В духа на приведените данни Делоптес не е нищо друго, а е земният любовник на Великата богиня-майка, именно каквато е Бендида, и съвсем точно обобщава и персонифицира тракийския владетел въобще. Неговите превъплъщения затварят кръга земен цар - херой - антропомедон - бог, който според системата на тракийския оргиъм е абсолютно задължителен при степенното му усъвършенстване и същевременно е твърде подвижен при преливането на съставните си части. 

   Ето как чрез активността в свещения брак с Великата богиня-майка (с Бендида) Делоптес или мъжът до нея върху Копенхагенския релеф приема божественото начало.

 

 

Източник: Попов, Димитър, Фол, Валерия. Божествата на траките. София. ТАНГРА ТанНакРа, 2010.