Новини и полезно

пръстенът от езеро

Пръстенът от Езеро

Този единствен по рода си пръстен е открит съвсем случайно през 1912г. край село Езеро, Първомайско. Нещо в неговата изработка обаче го превърща в "златен документ" за историята на траките.

Халката на пръстена е изработена от дебела златна тел. Към нея е прикачена плътна елипсовидна плочка, върху която има надпис, оформен от 61 дълбоко врязани гръцки букви, разположени в 8 неправилни реда без интервали или знаци, разделящи думите.

Надписът не може да бъде прочетен по правилата на гръцкия език и затова много епиграфи смятат, че е гравиран на изгубения език на траките. Направени са няколко опита за разчитането му, но изследователите не се обединяват около едно общо заключение. Според най - популярния прочит пръстенът е направен по поръчка на жената на покойника, която е отгледала децата му и според древния тракийски обичай е готова да го последва в отвъдното.

Там, където е намерен, се откриват и други паметници, свързани с погребалните ритуали на траките от V в. пр. хр. Ето защо повечето специалисти предполагат, като имат предвид и по-популярния прочит на надписа, че той е изработен специално като погребален дар. Друг подобен пръстен досега не е открит, поради което е трудно да бъде възстановен самият ритуал.

Предполага се, че пръстенът е направен от народа, който създава археологическата култура "Езеро". Тя се развива в ранната бронзова епоха, времето, когато процъфтява и митичната Троя. Селищата на тази култура се откриват само на определена територия от днешна Северна България и Румъния. Те са изграждани на хълмове и укрепяни с каменни стени. Според погребалния обред мъртвите се полагали в гробовете легнали на една страна, със силно свити крайници (хокери), а до тях слагали гробните дарове.

Източник: Петрунова, Бони. Съкровищата на България. Издателство Световна библиотека ЕООД.