Новини и полезно

астрономия на траките

Астрономия на траките

Жреците в Тракия наблюдавали внимателно и то в продължение на хилядолетия движението на своя бог слънцето през деня и небето, обсипано с безброй звезди - през нощта. Така те създали точни календари, които служели за определяне на религиозните празници и за правилното извършване на селскостопанските дейности. Античните автори били удивени от астрономическите познания на траките. 

Запазено е описание на един жрец от племето на гетите на име Декеней. Той се славел с мъдростта си, която предавал на целия народ, като учел хората да живеят в хармония със законите на природата.

"Издигаше ги духовно над другите народи - пише един историк от VI в. - като същевременно ги запознаваше с теорията на 12-те знака на зодиака, караше ги да наблюдават планетите и всички тайни на астрономията - как орбитата на светлината се издига и залязва, как размерите на огненото колело на слънцето се отнасят към тези на земята. Запознаваше ги с имената и знаците на 346 звезди, които пресичаха небето от изток на запад, ту приближавайки се, ту отдалечайки се върху небесния свод."

 

Светлищата на траките са били и астрономически обсерватории. В тях са "засичани" дните на лятното и зимното слънцестоене. Съществували са специални площадки и помещения за извършване на редовни астронимически наблюдения, от които днес са останали само изсичания в скалите.

 

Източник: Лалев.Цанко. София, 2010. Траките