Новини и полезно

могъщите трибали

Могъщите трибали - едни от най-големите тракийски племена

Трибалите са споменати за първи път в историята, написана от Херодот (V в. пр.Хр.). Те били толкова могъщо племе, че отблъснали нападение на цар Ситалк през 424г. пр. Хр. За владетеля на одрисите се знае, че можел да събере за поход до 150 000 бойци. Трибалите обаче излезли победители, дори съществува сведение, че цар Ситалк загинал в тази битка. Трибалите постигнали върха на своето могъщество през втората половина на IV в.пр.Хр.

 

Цар Халес

Трибалите натрупали голяма военна сила по времето на своя демографски и икономически разцвет. През 376/375 г. пр. Хр. трибалският цар Халес извършил голям военен поход, начело на 30 000-на армия. Тя прекосила Софийското поле и стигнала дълбоко на юг до гръцкия град Абдера, разположен при устието на река Места. Градът бил спасен от армия, изпратена на помощ от град Атина, но трибалите се завърнали с огромна плячка. през този период те достигнали на изток и до Добруджа, където водили битки със скитите, предвождани от цар Атей.

 

Война с Македония

През IV в.пр.Хр. на Балканския полуостров се появила нова политическа сила - Македонското царство. През 339 г.пр.Хр. неговият владетел Филип II предприел поход срещу скитите. На връщане той навлязъл в земите на трибалите, които го нападнали и отнели цялата му плячка. 

Тежко раненият македонски цар едва спасил живота си. През следващите години той успял да завладее остатъците от Одриското царство, но така и не успял да подчини войнствените трибали.

 

Неуспехът на Александър Македонски

През пролетта на 335 г.пр.Хр. новият цар на Македония - Александър III, предприел поход в земите на траките. Първият му противник отвъд Стара планина били трибалите, предвождани от цар Сирм. За да даде време на жените и децата да се скрият на остров в река Дунав, царят на трибалите срещнал македонците в открито сражение. В края на деня трибалите се оттеглили, без да бъдат победени. 

Младият македонски цар опитал безуспешно да направи десант на острова, защитаван от храбрите траки, след което бил принуден да сключи мир с трибалите.

 

Нашествието на келтите

Келтите били огромен индоевропейски народ, който през II-III в.пр.Хр. населявал почти цяла Европа - от Британските острови до степите на север от Черно море. В своето движение на юг и изток те преминали река Дунав и нахлули в земите на траките. Най-тежкият удар понесли трибалите. В началото на III в.пр.Хр. те били покорени с поредица от военни походи.

Келтите стигнали далеч на юг, където дори основали свое царство в земите на одрисите. То било унищожено от траките през 213 г. пр. Хр.

 

Източник: Лалев, Цанко. ТРАКИТЕ. София, ПАН, 2010. 22-23 с.