Новини и полезно

първата цивилизация в Европа

Историята на първата цивилизация

Замисляли ли сте се някога как и кога са поставени основите на най-старата човешка цивилизация в Европа?

Започнала е преди повече от 8 хилядолетия в земите на днешна България. По този повод ще си поставим задачата да ви представим най-важните факти, който доказват, че по нашите земи за първи път в Европа се е развила най-ранната цивилизация.

В продължение на цели две хиляди години ( VI -V хил. пр. Хр.) днешните български земи са били най-развитият в културно отношение район на Европа. Първите земеделци и скотовъдци създали блестяща цивилизация. Нашите далечни прадеди имали градове с огромно население, в които се издигнали красиви многоетажни храмове. Жреците в тях създали първата система от писмени знаци (дунавската пиктограма).Тя предшества с около 2 хилядолетия другите системи за писане и е с висока степен на логична и абстрактна мисъл, геометричен подход в изразяването на мислите. Сред най-популярните, знакови образци на тази писменост са известната плочка от Градешница от края на неолитната епоха, печатът от Караново, табличките от с. Татария в днешна Румъния  и др. Най-богатите жители издигали просторни къщи с по няколко стаи. Умели занаятчии - грънчари, тъкачи, бижутери - създавали прекрасни стоки за бита. Находки от ключови археологически обекти свидетелстват, че в древните български земи през неолитната и енеолитната епоха (края на VII - края на V хил. пр. Хр.) се е развил най-ранният в света добив и масово и целенасочено обработване на ювелирни минерали. Търговците ги пренасяли по развита мрежа от търговски пътища. Следващите поколения нарекли тази епоха "златна".

В средата на VI хилядолетие пр. Хр. върху територията на днешна България се появили най-ранните в Европа изделия от злато и мед. А първата и най-активна зона в света,  в която се добивало голямо количество мед, разпространявано в обширния Балкано- Карпатски ареал, възникнала през 5-то хилядолетие  пр. Хр (епохата на халколита). През втората половина на халколита мед е била добивана от около 60 рудника на българска територия и от находища в съседните земи. Едно от най-значимите е в местността Мечи Кладенец край Стара Загора. Изчисленията на изследователите сочат, че в добива на медна руда там са били ангажирани над 3000 мъже. 

Животът ставал по-богат.

Появили се първите постройки, изградени от камък. Те са датирани в ранния енеолит - преди около 7000 години. Това е "Езерният град" в Дуранкулашкото езеро - първата каменна архитектура в Европа. Основано е от първите земеделци в Европа. Пластовете на възникналата по-късно селищна могила, единствената обитавана през цялото V хилядолетие пр. Хр. (каменно-медната епоха) в Южна Добруджа, илюстрират живота по времето на една от най-високо развитите култури в праисторическия свят, която достигнала своя апогей с културата Варна. Най-старата каменна архитектура на нашия континент е открита именно тук.

Откриването на Варненския халколитен некропол през 1972 г. е една от най-големите археологически сензации на ХХ в., която предизвиква революция в дотогавашните представи за появата и развитието на най-ранните цивилизации. Количеството злато, намерено във Варненския некропол, не само надвишава като брой и тегло, взети заедно, всичкото праисторическо злато от същата епоха, намерено по света, но е и най-старото технологично обработено злато в света.

Още един факт също потвърждава, че зората на световното познание е свързана с нашите земи и именно, че най - ранният в Европа организиран добив на сол е започнал в земите край Черно море. Добивът на сол започва там още около 5400 г. пр.Хр. (в късния неолит), а след средата на следващото пето хилядолетия придобива мащаби, които днес бихме определили като индустриални.

Фактите, описани по-горе, потвърждават, че в края на неолита и пред следващата епохоа - енеолита (V. хил.пр.Хр.) в земите на днешна България се развила най-ранната цивилизация в Европа.