Новини и полезно

Тракийски цар Резос

Легендата за тракийския цар Резос

Цар Резос, могъщият владетел на траките, живеел в Родопите. Непристъпният му дворец бил изграден на висок скален връх, от който се виждала цялата планина. Съкровищницата, скрита в пещерата под голяма тронна зала, била пълна със златни и сребърни ритони, тежки кани и скъпоценни чаши, от които тракийските вождове пиели гъсто вино на шумни пирове. Навсякъде в огромното царство на Резос траките отглеждали превъзходни коне, а най-бързите от тях изпращали в царските конюшни. 

По време на война царят сразявал враговете си от обкована със злато колесница, в която били впрегнати четири чудни бели кобили. А когато не воювал, побеждавал с нея в устройваните надбягвания или ходел на лов из гъстите дебри на Родопите. С копие в ръка преследвал свирепите глигани, огромните мечки и бързите елени. Той бил велик ловец. Копието му винаги улучвало дивеча. Траките почитали своя владетел като Бог, защото той наистина не бил обикновен смъртен.

Цар Резос бил син на речния бог Стримон и музата на поезията Евтерпа. Той спечелил много войни и разширил границите на държавата си. При един от бойните си походи Резос се прехвърлил с войските си на малоазийския бряг, откъдето откраднал бъдещата си жена – чудната красавица Аргантона.

Цар Резос е събирателен образ на тракийски владетел – непобедим воин с блестящи от злато оръжия и върховен жрец на бог Дионис.