Новини и полезно

Тракийски цар Резос

Легендата за тракийския цар Резос

Цар Резос, могъщият владетел на траките, живеел в Родопите. Непристъпният му дворец бил изграден на висок скален връх, от който се виждала цялата планина.

Съкровищницата, скрита в пещерата под голяма тронна зала, била пълна със златни и сребърни ритони, тежки кани и скъпоценни чаши, от които тракийските вождове пиели гъсто вино на шумни пирове. Навсякъде в огромното царство на Резос траките отглеждали превъзходни коне, а най-бързите от тях изпращали в царските конюшни.

По време на война царят сразявал враговете си от обкована със злато колесница, в която били впрегнати четири чудни бели кобили.

А когато не воювал, побеждавал с нея в надбягванията или ходел на лов из гъстите дебри на Родопите.  С копие в ръка преследвал свирепите глигани, огромните мечки и бързите елени. Той бил велик ловец- копието му винаги улучвало дивеча.

Траките почитали своя владетел като Бог, защото той наистина не бил обикновен смъртен.

Цар Резос бил син на речния бог Стримон и музата на поезията Евтерпа.

Той печелил много войни и разширявал границите на държавата си. При един от бойните си походи, Резос се прехвърлил с войските си на малоазийския бряг, от където откраднал бъдещата си жена- чудната красавица Аргантона.

Цар Резос е обобщен образ на тракийски владетел- непобедим войн с блестящи от злато оръжия и върховен жрец на гог Дионис.