Новини и полезно

Тракийски руни

Тракийски руни са най-старото писмо в света

През последните шест години Ренета Джунова и Мила Салахи задълбочено проучват световните писмени знаци. Макар да не са учени, двете жени имат изключително задълбочени познания в няколко ключови области, владеят редки езици и имат достъп до древни артефакти. Посвещават живота си на разгадаване на тайната на тракийското писмо.

 Първоначално запленени от Древен Рим, те отиват достатъчно далеч, за да направят връзка между древните цивилизации и тракийските им корени. Проучването започва с разглеждане на всички  исторически извори и научна литература за траките. Двете откриват грешките, допускани при преводите, и множество разминавания в датировките, като използват свой уникален метод, базиран на съпоставка между три езика: български, албански и бохарски (език на коптите, християните в Египет, който до днес остава загадка дори за египтолозите, но общото мнение е, че е дошъл от крайбрежието.

Р. Джунова и М. Салахи правят пробива си през бохарския, който е непознат за учените у нас. Пръв за приликата между тракийския, българския и бохарския говори Стефан Гайд. На това негово прозрение стъпват двете изследователки и проверяват теорията му, като за тази цел лингвистът в групата  научава бохарски.

Години по-късно се оказва, че българският език е развитият през хилядолетията тракийски, но има липсващо звено, което се обяснява с произхода на самата писмена система на траките. Техните руни са залегнали в украсата на неолитните съдове. Насока за това дават трудовете на Хенриета Тодорова, Богдан Николов и Петър Детев.

На по-късен етап от изследването става ясно, че т.нар. прабългарски руни са развити тракийски, запазили се като свещено писмо до Х век. С помощта на известните звукови стойности и тяхното надграждане успяват да разработят съвършено нов, но безпогрешен метод за превод. Това личи от самите преводи на многобройни артефакти от цял свят, в които информацията взаимно се засича и потвърждава с вече известни исторически факти.