Новини и полезно

Зерентия

Неизвестните тракийски женски божества: Зеринтия

Идеята за плодородието и за многообразието на света, въплътена в женски образ, е видна от дълбока древност. Тогава Великата богиня-майка се появява в голям брой култови статуетки. Тя е господарка над всичко и всички – всеобемна и всемогъща сила, която определя ритъма на живота. Тя е силата, от която зависят вечният кръговрат на възраждането и умирането, новото пролетно обновяване на потенциала на земните недра и вегетацията. Всичко, което се ражда и израства в природата, произлиза от нея, защото тя е майката-земя, която насърчава растежа. Едновременно с това всичко, което се връща в утробата ѝ, се сдобива с нов живот. Тя стои в началото и в края на всяко съществуване и е пълна със зародиши, които „зреят“, т.е. растат и се развиват.

Макар и анонимна, Великата майка има многобройни лица. При траките това са: Зерентия, Брауро, Котито, Хиота и Бендида. В тази статия ще ви разкажем по-подробно за тракийската богиня Зерентия.

Богинята е известна от Ликофрон, който я споменава като Хеката, но и като Афродита Зерентия в Тракия. Жителите на Югоизточна Тракия имат култ към нея. В трудовете на късните лексикографи (като Стефан Византийски) се споменава като Афродита и като Хеката не само в Тракия, но и на о. Самотраки, където има и пещера със същото име – Зеринтийска. Там в нейна чест се принасят в жертва кучета.

За същността на богинята са показателни и бележките на схолиаста към Ликофрон, който дава на Хеката Зеринтия името на майката на боговете – Рея. Зерентия е същата, която често се отъждествява с Кибела, участва в тайнствата на Великите богове на о. Самотраки и заедно с Афродита и Хеката спада към кръга на върховните анатолийски богини.