Новини и полезно

Зерентия

Неизвестните тракийски женски божества

 Идеята за плодородието и за многообразието на света, въплътена в женски образ, е видна от дълбока древност. Тогава Великата богиня- майка се появява в голям брой култови статуетки. Тя е господарка над всичко и всички- всеобемна и всемогъща сила, която определя ритъма на живота. Преди всичко тя е силата, от която зависи вечният кръговрат на възраждането и на умирането, на новото пролетно обновяване на потенциала на земните недра и на вегетацията - на стимулирането на нейното процъфтяването. Всичко, което се ражда и израства в природата, произлиза от нея, защото тя е майката- земя, която насърчава растежа, и едновременно всичко, което е връща в утробата й, се сдобива в нов живот. Той стои в началото и в края на всяко съществуване и е пълна със зародиши, които "зреят" , т.е. растат и се развиват.

 Макар и анонимна, Великата майка има многобройни лица. При траките това са : Зерентия, Брауро, Котито, Хиота и Бендида. В тази статия ще ви разкажем по-подробно за тракийската богиня Зерентия:

 Богинята е известна от Ликофрон, който я споменава като Хеката, но и като Афродита Зерентия в Тракия. Главно траките в Югоизточна Тракия са имали култ към нея. В късните лексикографи като Стефан Византийски се споменава като Афродита и като Хеката не само в Тракия, но и на о. Самотраки, където има и пещера със същото име- Зеринтийска. Там  в нейна чест се принасят в жертва кучета.

 За същността на богинята са показателни и бележките на схолиаста към Ликофрон, който дава на Хеката Зеринтия името на майката на боговете Рея. Зерентия  е същата, която често се отъждествява с Кибела, участва в тайнствата на Великите богове на о. Самотраки и заедно с Афродита и с. Хеката спадат към кръга на  върховните анатолийски богини.

 Очаквайте в следващата статия за тракийсктата богиня Брауто!