Новини и полезно

Пангюрско златно съкровище

Как е открито Панагюрското златно съкровище?

На 8 декември 1949г. братята Павел, Петко и Михо Дейкови тръгват към нивите около циглената фабрика край гара Панагюрище, за да копаят глина. Мисълта им е заета с това как да складират глината на купчини, зимната влага хубаво да я напои, после да я омесят до еднородна каша и да направят добри и здрави цигли, които да продадат. 

Разкопали внимателно, разчистили пръстта с ръце и видели, че върху една тава лежи някаква ваза (думите фиала и амфора тримата братя ще научат доста по-късно), а около тях били разхвърляни други предмети, които им приличали на златни. Все още нямали чувството, че са открили някакво голямо имане, но за всеки случай преди да извикат останалите работници, които също като тях копаели глина наоколо, преброили съдовете. Павел, Петко и Михо великодушно раздали предметите на любопитните да ги разгледат, но вече надеждата, че това е злато кълняла в душите им и помнели, че след обиколката на съкровището из работническите ръце, трябвало да приберат девет предмета.

После измили съдините от полепналата все още по тях глина в река Мерул, на около 30 метра от мястото, където копаели. И тогава пред погледите им златото лъснало с цялото си великолепие наредено върху една дъска. 

Вече били сигурни, че са открили нещо невиждано дотогава у нас. Разделили съкровището по братски - всеки вземал по три съда, скрили ги в торбите, в които си носели храна и тръгнали към бащината си къща. Решили да не казват на жените си, докато се разбере какво е това имане, но мълвата за него вече обиколила Панагюрище и съпругите им, както се оказва в подобни случаи първи научили и с усмивки и ги чакали с нетърпение пред врататите да се приберат. 

Намесила се и местната власт и първенците от общинския съвет решили съкровището да бъде изложено във витрината на ударниците на фабриката за производство на хавлиени кърпи. Извървял се целият град. Мнозина, типично по нашенски, започнали да не харесват съкровището. Подразнило ги, че са изобразени някакви неразбираеми за тях сцени от гръцката митология. 

Съкровището обаче останало цяла нощ под открито небе и никой не му посегнал.

Източник: impero.biz