Новини и полезно

факти за траките

5 интересни факти за траките

1. Траките са споменати за първи път от древногръцкия поет Омир в творбите му „Илиада“ и „Одисея“ – своеобразна за своето време енциклопедия на античното общество. 

 

2. Думата „траки“ има гръцки произход и се интерпретира като див, силен и необуздан. Тракийските племена заемат голяма територия, живеят разделено и носят имената на царски династически фамилии като: гети, беси, одриси, трибали и др. Всяко племе се стреми да запази своята независимост и да образува собствена държава.

 

3. Траките населяват малки селища и обитават скромни домове. Тъй като войната е неизменна част от живота им, те строят своите жилища в естествено укрепени райони. Занимават се със скотовъдство, животновъдство и земеделие.

 

4. Предците ни развиват култ към силите на Природата. Един от най-известните митологични образи, когото почитат, е Орфей. Той е основател на учението орфизъм и е известен с дарбата си на музикант.

 

5. Траките завещават на идните поколения огромно културно богатство, което и до днес силно впечатлява всеки, докоснал се до него.