Новини и полезно

факти за траките

5 интересни факти за траките

1. За първи път са споменати от древногръцкия поет Омир в творбите му „Илиада" и „Одисея", които се превръщат в нещо като енциклопедия за античното общество. 

 

2. Думата „траки", с който те са назовавани, има гръцки произход и се интерпретира като див, силен и необуздан. Те живеели разделено и носели имената на царски династически фамилии като: Гети, Беси, Одриси, Трибали и др. Стремели се към запазване на независимостта си и образуване на своя отделна държава.

 

3. Населявали малки селища и обитавали скромни домове. Тъй като войната била неизменна част от живота им, те строили своите жилища в естествено укрепени райони. се занимавали със скотовъдство, животновъдство и земеделие.

 

4. Развили култ към силите на Природата. Един от най-известните митологични образи, който те почитали, е този на Орфей. Той е основател на учението Орфизъм и е известен с дарбата си на музикант.

 

5. Завещават на идните поколения културно богатство, което успява да впечатли всеки един, докоснал се до него.