Новини и полезно

Бендида

Тракийската богиня Бендида

В повечето от изображенията ѝ по скални релефи, апликации, кани или монети, Бендида е представена като ловджийка, наметната с кожа, носи ботуши и шапка от лисица. В ръцете си държи копие, лък или дори мрежа и често я съпровожда ловно куче. За разлика от нейните гръцки аналогии само тя има шапка от лисича кожа. В митовете и легендите лисицата е считана за най-хитрия ловец и/или най-хитрото животно, което може да избегне всички клопки и мрежи. Следователно шапката на Бендида има не толкова етно-означаваща, колкото функционално означаваща роля – тя допълнително я определя като богиня на лова. 

В монетите на витинския цар Никомед I, Бендида е представена седнала на камък, върху който е опрян кръглият ѝ щит, с копие в дясната ръка, къс меч на кръста и облечена в къса туника. Тук облика на богинята е показан в чисто военен аспект. 

 

Ловните умения, мрежата, копието, лъкът, бързината и животинските атрибути изграждат образа на Бендида като богиня въплъщаваща противоречиви митични роли. Всяка една нейна функция се допълва от нейната противоположност. Най-вероятно поради тази причина копието ѝ е разчленено на две, за да  се подчертае двойнствеността ѝ.