Новини и полезно

Залмоксис

Залмоксис и вярата в в безсмъртието на душата и в задгробния живот

Херодот – бащата на историята – пише, че научава от елините, живеещи по Хелеспонта (Дарданелите) и Понта (Черно море), че Залмоксис наистина е съществувал. Като млад живее на остров Самос и е роб (и ученик) на Питагор. Впоследствие получава свободата си и забогатява. След това се връща в Тракия и запознава съплеменниците си с Питагоровата доктрина).

Залмоксис пътува из Египет и донася оттам мистичното знание за безсмъртието на душата. Той учи хората, че след смъртта си ще отидат на място, където ще се наслаждават вечно на всевъзможни блага.

Със Залмоксис са свързани четири обреда: събиране в андреона (стая – зала, предназначена само за мъже); оттегляне в подземното жилище или в пещерата; човешки жертвоприношения; стрелба с лък към небето. Сведения за пиршествата в андреона получаваме от Хезихий, лексикограф от V век от н.е., който разказва, че при завръщането си в Тракия Залмоксис попада най-напред в нейната югоизточна част. Там той „научил първите от астите да се събират и да пируват, като казвал, че нито той сам, нито съмишлениците му ще умрат“ –  по този начин им разкрива съкровените тайни на безсмъртието.

 Както разказва Херодот, Залмоксис построява подземна стая – жилище, където прекарва три години, за да се появи отново на четвъртата и да убеди траките във възможността за постигане на безсмъртието. 

Според свидетелството на Страбон Залмоксис се оттегля в пещера на свещената планина Когайон.

На Залмоксис, вероятно, са принасяни човешки жертви. Едно описание на този ритуал намираме също в „Историята“ на Херодот. То е свързано с пратеника на гетите до Залмоксис: „Пращат го по следния начин: едни от тях, отредени за това, държат три копия, а други улавят пратеника до Залмоксис за ръцете и за краката, размахват го във въздуха и го хвърлят върху копията; ако умре, прободен от тях, смятат, че богът е благосклонен; ако не умре, обвиняват пратеника, като твърдят, че бил лош човек; след тези обвинения пращат другиго; поръчките му дават, докато е още жив…“.