Новини и полезно

Държавата на Котис I

Държавата на Котис I

 Последният велик одриски цар бил Котис I (IV в. пр. Хр.). По време на неговото царуване Одриското царство  постигнало своеобразен връх в политическия си живот и изживява своя най-голям разцвет. Според античните автори той заел престола след преврат.
 
В началото на управлението си Котис I поддържа добри отношения с Атина, за което получава златен венец и атинско гражданство. По късно той воюва срещу атиняните, опитвайки се да ги изтласка от Тракийския Херсонес. В двора на Котис последователно служат известните гръцки военачалници Ификрат и Харидем, водачи на наемни отряди, които царят жени за свои дъщери. 
Котис води активна политика и често воюва. За да се снабди с необходимите средства за една от войните си, по съвета на Ификрат нарежда на всичките си поданици да засеят за него определено количество жито, което после продава в гръцките колонии. Котис сече сребърни и бронзови монети с името си. То се среща и върху много сребърни съдове в тракийски съкровища и гробни находки от това време - вероятно царски дарове, поднасяни на представители на тракийската аристокрация.
 
След смъртта на Котис I, Одриското царство се разделило на три части. Настъпил период на децентрализация, на обособяване на нови или на странични държавни организации. Последвали години на упадък.