Новини и полезно

Държавата на Котис I

Държавата на Котис I

Последният велик одриски цар е Котис I (IV в. пр.Хр.). По време на неговото управление Одриското царство постига връх в политическия си живот и своя най-голям разцвет. Според античните автори той заема престола след преврат.

В началото на управлението си Котис I поддържа добри отношения с Атина, за което получава златен венец и атинско гражданство. По-късно той воюва срещу атиняните, като се опитва да ги изтласка от Тракийския Херсонес. В двора на Котис последователно служат известните гръцки военачалници Ификрат и Харидем – водачи на наемни отряди, които царят жени за свои дъщери. 

Котис води активна политика и често воюва. За да се снабди с необходимите средства за една от войните си, по съвета на Ификрат, нарежда на всичките си поданици да засеят за него определено количество жито, което после продава в гръцките колонии. Котис сече сребърни и бронзови монети с името си. То се среща върху много сребърни съдове в тракийски съкровища и гробни находки от това време – вероятно царски дарове, поднасяни на представители на тракийската аристокрация.

 

След смъртта на Котис I Одриското царство се разделя на три части. Настъпва период на децентрализация, на обособяване на нови или на странични държавни организации. Това е краят на могъществото на одрисите.